Magazyn Enter, listopad 1993, strona 158

Adam Ryba

II Mistrzostwa Polski

Powoli zbliza się koniecz roku, zatem najwyższy czas odkurzyć dyskietkę z WOJOWNIKIEM i przysiąść fałdów, ostrząc broń przed zbliżającym się turniejem. Czas również ogłosić regulamin turnieju.

Walki będą rozgrywane na arenie o wielkości 5000 komórek. Początkowa odległość między zawodnikami będzie losowana, a limit ruchów na zawodnika, po upływie którego pojedynki będą uznawane za nie rozstrzygnięte (zremisowane) ustalimy na 30 000. Każdy zgłoszony wojownik stoczy po 50 walk z każdym z pozostałych, przy czym za każdą wygraną walkę otrzyma 10, za zremisowaną 5, a za przegraną 0 pkt. O ostatecznym wyniku zadecydują oczywiście sumy zdobytych punktów.

Programy, które uzyskają identyczną liczbę punktów rozegrają między sobą dogrywkę, czyli serię powtarzanych 100-krotnie walk „każdy z każdym". Rezultat dogrywki będzie wówczas decydował o ich kolejnosci na liście rankingowej.

Każdy uczestnik turnieju może zgłosić tylo jednego wojownika. Powinien on być napisany zgodnie z zaleceniami standardu WA'91 oraz zawierać co najwyżej 100 instrukcji. Nalezy wysłać zarówno kod źródłowy programu (*.RED), jak i skompilowany (*.OBJ), gotowy do wykonania. Niespełnienie tych dwóch warunków spowoduje dyskwalifikację. Termin zgłaszania zawodników upływa 31 grudnia br.

Aby ułatwić nam pracę, każda nadesłana dyskietka musi być opisana (imię, nazwisko i adres autora oraz dopisek: WOJNY RDZENIOWE). Adres Autora powinien też się znaleźć w kodzie źrodłowym wojownika (jako komentarz).

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody (Mistrz Polski '92 otrzymał komputer PC AT). Tegoroczna ich lista nadal jest otwarta i wciąż poszukujemy fundatorów. Dodam jeszcze, że swych ewentualnych nagród nie będą mogli odbierać organizatorzy oraz pracownicy redakcji uczestniczący w turnieju.

Zasady gry w Wojny Rdzeniowe można znaleźć w 2/92 i 3/92 numerze ENTERA. Redakcja sprzedaje oprogramowanie do treningu zawodników wraz z niezbędnymi materiałami szkoleniowymi (pakiet WOJOWNIK przeznaczony na komputery PC).

Pozostaje mi już tylko zaprosić wszystkich miłośników Wojen Rdzeniowych do wzięcia udziału w zbliżającym się turnieju. Dyscyplina to niełatwa, a przeciwnicy znakomicie uzbrojeni, więc warto poważnie potraktować wyzwanie.

Niech zwycięży najlepszy.