Magazyn Enter, maj 1993

Andrzej Stasiewicz

Pluton

Jak już informowałem, trzecie miejsce w I Mistrzostwach Polski w Wojnach Rdzeniowych zdobył młody wojownik z Turka, Pan Robert Grzymowicz. Pluton Roberta był jednym z najciekawiej skonstruowanych programów. Oddajmy głos autorowi:

Program ostrzeliwuje arenę zadaną liczbą bomb. Potem kopiuje w nowe miejsce swego współtowarzysza i uruchamia go jako proces równoległy. Czynności te Pluton powtarza w nieskoczoność. Oto jego opis:

 skąd  DAT #0
 start  MOV #160   dokąd
     MOV #5    cel
 skok3  MOV #14   skąd
     MOV #20   ileb

Ustalenie wartości początkowych zmiennych programu. Zmienna ileb oznacza liczbę bomb do wystrzelenia.

 skok1  MOV bomba  @cel
     ADD #7    cel
 ileb  DJN skok1  #0

Powyższy fragment jest właściwą pętlą, w której następuje atak poprzez ostrzał areny co 7 komórek.

 skok2  MOV @skąd  <dokąd
     DJN skok2  skąd
 dokąd  SPL @dokąd

Tutaj Pluton stworzył i uruchomił nowego wojownika. Nowy wojownik to tylko 14 instrukcji, począwszy od etykiety start (jest to regulowane przez wartość wpisywaną do zmiennej skąd). Dlaczego tylko 14 instrukcji, wyjaśnię za chwilę.

     ADD dokąd  dokąd
     ADD dokąd  cel
     ADD dokąd  dokąd

Powyższe trzy rozkazy zajmują się takim wyliczeniem nowych adresów rzucenia bomb i umieszcenia kolejnego potomka, by nie kolidowały one ze strefami wpływów wcześniej uruchomionych wojowników.

     JMZ skok3  skąd
 bomba  DAT 0    0

Przy poprawnym działaniu programu wartość zmiennej skąd w powyższym fragmencie zawsze powinna wynosić zero. Instrukcja JMZ specjalnie została umieszczona na początku programu jako czujnik kontrolujący, czy wojownik nie jest atakowany przez przeciwnika, np. Skoczka. Jeżeli zmienna skąd jest różna od zera, wojownika natychmiast popełnia samobójstwo, aby nie spowalniać działań swych współtowarzyszy.

     MOV #-6   cel
 skok4  MOV bomba  <cel
     MOV sznur  <cel
     JMP skok4  <cel
 sznur  SPL 0
 cel   DAT 0

Powyższa część występuje tylko w przypadku pierwszego wojownika, umieszczonego na arenie przez sędziego i nie jest kopiowana do potomków. Jej zadaniem jest ochrona przed przeciwnikiem uderzającym od tyłu. Ochrona polega na intensywnym ostrzale areny sznurami i bombami. Powoduje to zniszczenie własnego kodu umieszczonego przed tą częścią i ewentualnego intruza, który może się tam znajdować. Oczywiście ta częśc programu może być uruchomiona tylko przez przeciwnika.