Magazyn Enter, marzec 1993, strona 28

Andrzej Stasiewicz

Gisela

Jak już informowaliśmy, Mistrzem Polski '92 w Wojnach Rdzeniowych został wojownik z Sieradza, pan Andrzej Maciejczak. Program GISELA1 autorstwa pana Andrzeja był zdecydowanie najlepszy, dosłownie miażdżył przeciwników w krótkich, nierównych bojach. Mistrz Polski poproszony o wyjaśnienie tajemnic swojego oręża mówi tak:

Program GISELA1 próbuje w możliwie najkrótszym czasie zlokalizować przeciwnika i ostrzelać go, a robi to w sposób następujący: pokrywa arenę „siatką" sprawdzeń (linia 21) o „oczku" równym początkowo 64, następnie zagęszcza siatkę do oczka równego 32, następnie 16 itd. Tablica oczek znajduje się w liniach 7-13. Po stwierdzeniu zmian na arenie następuje dodatkowe sprawdzenie sąsiednich punktów (linie 15-19), aby uniknąć ostrzeliwania punktów, które wcześniej zostały ostrzelane pojedynczymi bombami przez przeciwnika. Jeśli i to sprawdzenie wykaże różnice na arenie, to w liniach 32-44 następuje ustalenie adresu areny do ostrzelania oraz wartości rozkazu JMP WOREK (linia 17), którym zostanie wykonany pierwszy strzał. Potem zostanie wystrzelonych 14 linii BOMBA. Oznacza to, że ostrzelany przeciwnik razem ze swoimi ewentualnie wygenerowanymi procesami musi się znaleźć w procedurze WOREK, której idea jest znana z programu COWBOY. Po odliczeniu się w WORKU 64 procesów przeciwnika nastąpi ich samozagłada.

Świetny wojownik, znakomicie wyostrzona broń. Uczcie się młodzi adepci, bo jest od kogo!

 ; ANDRZEJ MACIEJCZAK
 ; SIERADZ
 ;
 ; GISELA1
 ;
 
  0. BOMBA SPL $1  $0
  1. BOMBA1 DAT $0  $0
  2. WOREK SUB #1  #64
  3.    SPL $-1  $-2
  4.    MOV $-3  1
  5.    MOV $-4  2
  6.    JMN $-3  $-4
  7.    DAT $2  $-2
  8.    MOV $4  $-4
  9.    MOV $8  $-8
 10.    MOV $16  $-16
 11.    CMP $32  $-32
 12.    CMP $64  $-64
 13.    MOV $64  $-64
 14.    JMP $-26 $11
 15.    MOV $6  $2
 16.    ADD $11  $1
 17.    MOV #9  $21
 18.    JMP $15  $-5
 19.    JMZ $5  $4
 20.    ADD @-2  $1
 21. START CMP $96  $-96
 22.    JMP $-7
 23.    DJN $-3  #16
 24.    SUB #1  $-6
 25.    MOV $-14 $-4
 26.    ADD ???? $-5
 27.    ADD $5  $5
 28.    ADD $4  $-5
 29.    DJN $-8  #6
 30.    JMP $8  $-19
 32.!!!   MOV $-19 $-16
 33.    JMP $8  $0
 36.!!!   MOV $-20 @-20
 38.    MOV #7  #7
 39.    MOV $-39 22
 40.    MOV $-40 23
 41.    DJN $-2  $-3
 42.    JMP $-23 $0
 43.    ADD $-22 $-26
 44.    JMP $-7  $0